کاربر مشاورتغذیه

عضوی به مدت 11 ماه (از خرداد 7, 1397)
عنوان کاربری: متخصص
اختیارات اضافی: پاسخ دهی به سوالات
ویرایش هر سوالی
ویرایش هر پاسخی
ویرایش هر دیدگاهی
انتخاب پاسخ برای هر سوال
تایید یا رد پست ها
نام کامل: خانم دکتر سحر حسینی
ارتباط مستقیم در شبکه های مجازی:
درباره: - مشاور تغذیه و رژیم درمانی
- فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی
- عضو سازمان نظام پزشکی

فعالیت توسط مشاورتغذیه

امتیاز: 700 امتیاز (رتبه بندی #3)
سوالات: 0
پاسخ ها: 15
دیدگاه ها: 0
آمار امتیازدهی: 0 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...