کاربر مشاورخانواده

عضوی به مدت 2 سال (از آذر 11, 1397)
عنوان کاربری: متخصص
اختیارات اضافی: پاسخ دهی به سوالات
ویرایش هر سوالی
ویرایش هر پاسخی
ویرایش هر دیدگاهی
انتخاب پاسخ برای هر سوال
تایید یا رد پست ها
نام کامل: دکتر سحر ابدی
ارتباط مستقیم در شبکه های مجازی:
درباره: - استاد دانشگاه و کارشناس صدا و سیما با ۲۵ سال سابقه کار

فعالیت توسط مشاورخانواده

امتیاز: 1,960 امتیاز (رتبه بندی #1)
سوالات: 0
پاسخ ها: 39 (1 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 0
آمار امتیازدهی: 0 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...