بر اساس بسیاری از تحقیقات، درك موسیقی از دوران پیش از تولد (دوران جنینی) آغاز می‌شود ، بر اساس بسیاری از تحقیقات، درك موسیقی از دوران پیش از تولد (دوران جنینی) آغاز می‌شود. اما دریافت علائم صوتی و واکنش‌های ناشی از آن با پدیده‌ای به نام «ادراک موسیقی» تفاوت دارد و آن زمانی است که کودک قادر به تحلیل و تفکیک صدا‌ها و آوا‌هاست. بسیاری از کار‌شناسان آموزش و نیز روان‌شناسان در پی تحقیقات پژوهشگران بهترین سن آموزش موسیقی به کودکان را ۲ تا ۸ سالگی می‌دانند؛ البته باز هم به روش غیرمستقیم. واگر تصمیم دارید زیر سن 8 سال کودکتان را با موسیقی آشنا کنید فلوت ریکوردر بهترین ساز برای شروع است.فراموش نکنید همه کودکان ما قرار نیست بتهون شوند پس انصاف را در سن و علاقه و توانایی فرزتدانمان رعایت کنیم.

 

منبع : فیزیولوژی نی نی وب